دکتر احمد شاهمرادی

مدیرعامل

09131864764

a.shahmoradi@rominadp.com

دکتر مهیار کیمیایی​

مدیر تولید و کارشناس R&D

09133206692

m.kimiaei@rominadp.com

صادق موسوی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

09134457458

s.moosavi@rominadp.com

فریبا حبیب الهی

کارشناس فروش

09909134764

f.habibollahi@rominadp.com

ملیحه صابری

کارشناس حسابداری

09133206691

m.saberi@rominadp.com

زهرا سلیمانی

مسئول دفتر

09133206693

y.soleimani@rominadp.com

phone-6890

مدیریت : 09131864764​

phone-6890

واحد فروش : 09909134764

phone-6890

واحد اداری : 09133206693

tell-142-(1)

031-33931446

tell-142-(1)

031-33931447

insta-142-(1)

Romina.danesh.partak

mail-142-(1)

info@Rominadp.com

LOCAT-142-(1)

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان