در این بخش قصد داریم به معرفی جدیدترین متدهای مدیریت کود دامی در دامداری ها بپردازیم.
ساختار و طراحی شبکه انتقال : برای خیلی از افراد مدیریت کود به معنای جابجایی کود به مزارع دور دست تر از گاوداری ها است.
که این کار منجر به افزایش هزینه به ازای هر کیلومتر حمل و نقل کامیون‌ها و دیگر مشکلات ناشی از این حمل و نقل می‌گردد. امروزه از روش هایی در گاوداریها استفاده می شود که این نگرانی ها را کاهش می‌دهد. شاید برخی از شما در مورد ابزارهای مکانیکی مثل غربال های شیب دار و پرس های مارپیچی که به طرز موثری بخشی از مواد جامد را از مایع جدا میکند که آب کمتر و مواد جامد بیشتری را حمل می نماید مطالبی شنیده اید. استفاده از روش های مکانیکی مستلزم سرمایه گذاری است که این از توان برخی از دامداری ها به خصوص دامداری های کوچک خارج است.
روشی که اخیرا ابداع شده و کاربرد وسیعی در دامداری های کشورهای دیگر داشته در حقیقت برای گله های با هر تعداد مناسب است و روش جداسازی مواد جامد کود از مایعات با استفاده از لوله های تصفیه پارچه ای و اصلاح شیمیایی است که در کاهش فسفر- کل نیتروزن و نیتروزن آلی موجود در مایع و در عین حال خارج کردن مواد جامد موجود در کود موثر واقع شده است.
بسته به محل تجمع کود می توان لوله ها را به طول های مختلف در نظر گرفت. لوله هایی که در واحدهای گاوداری بیش از همه مورد استفاده قرار گرفته اند -13.7متر محیط و 30.5 متر طول دارند.معمولا لوله های پارچه ای روی سطحی هم تراز با مرداب تجمع یا ساختمان ذخیره کود گذاشته می شوند.
کود دامی یا فاظلاب آن با یک فلز سازگار با طبیعت یا نمک های آهن که در صنعت فاظلاب به طور معمول استفاده می شوند و نیز یک پلیمر اصلاح می‌گردد تا به لخته بستن و ته نشین شدن مواد جامد کمک شود. جریان فاظلاب اصلاح شده از طریق یک دریچه که پایین تر از انتهای لوله قرار گرفته است به درون لوله پارچه ای پمپاژ میشود.در هنگام پرشدن لوله، وزن مواد کمک میکند تامایع از میان سوراخ های لوله عبور کند. یک لایه به سرعت در سطح لوله تشکیل می شود که بازده تصفیه را بهبود می بخشد. با تشکیل این لایه در لوله، درصد زیادی از مواد جامد ومغذی در لوله باقی می مانند . میتوان این فرآیند را چندین بار تکرار کرد تا لوله با مواد جامد بدون آب پر شود. مایع یا فاظلاب حاصل معمولا برای آبیاری به درون مرداب تجمع مرحله دو جریان یافته یا به محل ذخیره اولیه کود بر میگردد.این فاظلاب دارای مواد مغذی کمتری بوده و میتوان در مزارع نزدیک به کار برد و یا میتوان به عنوان آب بازیافتی برای شستشو وغیره مورد استفاده قرار گیرد .این پساب بوی کمتری دارد. بدست آوردن مواد مغذی از کود آلی : تحقیقات اخیر در مرکز تحقیقات گاو شیری دانشگاه جورجیا ثابت کرده که با استفاده از اصلاح شیمیایی و لوله های پارچه ای نرخ برداشت فسفر و نیتروژن آلی به ترتیب 99 و100 درصد است .لوله ها در مقایسه با حالتی که بدون استفاده از اصلاح شیمیایی پر شده بودند،با سرعت بیشتری آب از دست دادند ومواد مغذی بیشتری در خود نگه داشتند.نتایج مشابهی در یک گاوداری 150 راسی و دو گوسفن دار یمجزا به دست آمده است. بسته به مواد جامد ومحتوای آلی آنچه که به داخل لوله ها پمپ میشود>هزینه ها متفاوت خواهند بود.همچنین بستگی به درصدی از مواد مغذی دارد که تلاش میکنید از کود استحصال شود . کودهای با مواد جامد بیشتر نیاز به مواد شیمیایی بیشتری دارند تا بی آب شوند.برای استحصال بیش از 95درصد مواد مغذی از یک جریا ن فاظلاب حاوی 2درصدمواد جامد>هزینه پر کردن یک لوله 13.7 متر در 30.5 متر روی کاغذ تقریبا 3600$ خواهد بود که شامل هزینه مواد شیمیایی ولوله است .وقتی لوله پر شود >نزدیک به 2460520 لیتر از فاظلاب کود به درون لوله پارچه ای پمپ شده است . آن چه برای تان به جا می ماند 241متر مکعب از مواد جامد با 75 تا80 درصد رطوبت است . این بر آورد هزینه های طراحی محل ،دستگاه پمپاز و تزریق را در بر نمیگیرد >چون میتوان آنها را بر اساس هزینه های جاری در نظر گرفت.
این فن آوری چندین مزیت دارد : 1) از پساب حاصل که فسفر کمتری دارد میتوان به عنوان سامانه شستشو وپخش کردن آن در زمین به تنهای یا به همراه آبیاری استفاده نمود . 2) مواد جامد را میتوان تا موقع لزوم در لوله ها ذخیره نمود که نیاز به پخش کود در مزرعه را به دلیل محدودیت ظرفیت ذخیره مرتفع می سازد. 3) مواد جامد باقی مانده در لوله بسیار خشک تر هستند و می توان آنها را به محل های دور تر حمل کرد و روی خاک های فقیر از فسفر پاشید. ارزیابی و اتخاذ تصمیم : برای مدیریت فاضلاب گاوداری ها باید هزینه های توام با هر فر آیندی را که در نظرتان است ارزیابی کنید .بدست آوردن مواد مغذی و جامد موجود در کود ، زمین های زراعی قابل دسترسی وفاصله میان واحد ذخیره یا ساختمان ذخیره تا زمین باید در اتخاذ نوع فن آوری که برای تان مناسب تر از همه است ،مد نظر قرار گیرد.کارگر و سوخت تنها هزینه های نیستند که با مدیریت کود همراهند. بیمه مسولیت استهلاک، جایگزینی اجزاء و سایر هزینه های ثانویه را باید در هنگام ارزیابی هزینه های جاری مورد محاسبه قرار داد. آخرین نکته مورد توجه این است که مزرعه شما تا چه حد می تواند قوانین در شرف وقوع کود دامی در آینده را رعایت نماید. برخی مزارع مجبورند طی سالهای آینده تغیرات قابل توجهی انجام دهند تا پیش نیاز برنامه های مدیریت کود دامی و مواد مغذی خود را رعایت و بر آورد سازند.
جمله پایانی: استفاده صحیح و مناسب از کود و حتی ضایعات دامی و خوراک به نحو احسن لازمه یک مدیر موفق و کار آمد می باشد.